Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.

Levering finder kun sted til lande indenfor EU.

Gældende regler for privatkunder:

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Kosmolet A/S. Alle aftaler indgås på dansk.
Aftaler med børn og unge under 18 år, kan kun indgås af forældre eller andre der lovligt kan handle på barnet eller den unges vegne.

Vi leverer fragtfrit ved privatkøb over 295 kr. i Danmark.

Alle priser er dagspriser og opdateres løbende.

Website og shoppen opdateres løbende.

Ordrebekræftelse:

Du vil blive tilbudt mulighed for at printe en kopi af din ordrebekræftelse efter endt køb. Denne sendes også til den oplyste e-mail adresse.
Ønsker du på et senere tidspunkt at få tilsendt en kopi af ordrebekræftelsen, kan du kontakte vores kundecenter, som vil sende dig en kopi pr. e-mail.

Reklamation:

Kosmolet kontrollerer alle varer inden afsendelse. Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse. Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig, at reklamationen er berettiget.
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Kosmolet A/S skal påberåbes i rimelig tid efter at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise hvordan fejlen eller manglen ytrer sig.

Ved reklamation kontakt venligst:
Kosmolet A/S / Kundeservice
Tel: 4495 8000 FREE: 4495 8000
Mail: info@nilensjord.dk

Betaling:

Når du har fundet de varer du skal bruge og har lagt dem i indkøbskurven, vælger du betalingsmåde.
Der kan betales med Dankort, Visa, Mastercard, American Express og JCB.
Der er ingen gebyrer på betaling.

Som internetforbruger anbefaler vi at læse om sikkerhed på nettet, som er udarbejdet af Forbrugerrådet og Foreningen for Dansk Internet Handel.

Priser:

Alle oplyste priser er inkl. 25% moms.

Forsendelse og levering:

Levering fra Kosmolet A/S anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret. Forsendelse sker med Postdanmark.

Levering finder kun sted til lande indenfor EU.

Leveringstiden er 3-5 arbejdsdage.

Ved valg afhentning på pakkested, modtages sms om afhentningstidspunkt

Privatlivspolitik og retningslinjer:

Nedenstående beskriver samtlige punkter i vores privatlivspolitik, når du har handlet på nilensjord.dk, været i korrespondance med os, eller har takket ja til at modtage nyhedsbreve eller til at deltage i vores testpanel. 

Politikken er i overensstemmelse med EU’s lovgivning omkring persondatabeskyttelse (GDPR) og har til formål præcist at beskrive, hvilken type data vi gemmer om dig og om dine rettigheder. 

Politikken beskrives i 11 punkter forneden: 

1. Introduktion 

2. Dataansvarlig 

3. Formål og grundlag for indsamling af personoplysninger 

4. Kategorier af personoplysninger 

5. Dine rettigheder 

6. Overførsel af personoplysninger 

7. Brug af IP-adresser og cookies 

8. Links til andre internetsider 

9. Ophavsretlig beskyttelse 

10. Ansvarsfraskrivelse 

11. Kontaktoplysninger 

1 Introduktion 

Nilens Jord behandler personoplysninger om dig, såfremt du har korresponderet direkte med os, har handlet på nilensjord.dk, du har takket ja til at modtage nyhedsbreve eller har takket ja til at deltage i vores testpanel. 

2 Dataansvarlig 

Kosmolet A/S, Hvedemarken 12, 3520 Farum, CVR 10305403 er den dataansvarlige. Det betyder, vi er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger. 

3 Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger 

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål: 

(a) At levere produkter eller serviceydelser, som du har bestilt; 

(b) At besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser, du måtte have; 

(c) For at underrette dig i ændringer af vores ydelser; 

(d) For at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner; 

(e) hvis du har samtykket til at modtage direkte markedsføring, for at gennemføre den direkte markedsføring til dig i overensstemmelse med dit samtykke; 

(f) for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, tilsvarende produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om; 

(g) for at forbedre vores hjemmeside, produkter og tjenesteydelser; 

(h) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven og andre retlige forpligtelser som Kosmolet A/S måtte have. 

3.2 Vores grundlag for behandling er følgende: 

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du er part i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1. a-c. 

(b) Behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 d-f. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. 

(c) Behandlingen er nødvendig for, at Kosmolet A/S kan forfølge sine legitime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden samt forhindre bedrageri og misbrug i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g. 

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Kosmolet A/S i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 h. 

3.3 Vi opbevarer dine personoplysninger som følger: 

(a) Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger, indtil kontraktforholdet er afsluttet. 

(b) Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer Kosmolet A/S dine personoplysninger, indtil du trækker dit samtykke tilbage. 

(c) Hvor behandlingen er nødvendig for, at Kosmolet A/S kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer Kosmolet A/S dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen og ikke i længere tid end 6 måneder, fra du har afmeldt din profil. 

(d) Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler Kosmolet A/S, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket er 5 år fra købstidspunktet. 

4 Kategorier af personoplysninger 

4.1 Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: 

(a) Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse. 

(b) Personoplysninger, som du selv har givet os, fx i forbindelse med supporthenvendelser, kundeservice eller indberetning af produktreaktioner. 

(c) Svar i forbindelse med testpanelundersøgelser. 

5 Dine rettigheder 

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 6 nedenfor. 

5.2 Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 11 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger. 

5.3 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet. 

5.4 Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af de personoplysninger, som vi bruger til at foretage direkte markedsføring. 

6 Overførsel af personoplysninger 

6.1 Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed. 

6.2 Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser. Du kan til enhver tid henvende dig ved brug af kontaktoplysningerne i punkt 11 for at få kopi af overførselsgrundlaget. 

7 Brug af IP-adresser og cookies 

7.1 Med henblik på løbende forbedring af vores hjemmeside, følger vi med i, hvilke områder på hjemmesiden, der besøges, og hvor længe brugere opholder sig på de enkelte områder. Dette gøres ved hjælp af registrering af IP-adresser på brugeres computere, og ved hjælp af cookies. 

7.2 Registrering af din IP-adresse er et led i vores systemadministration, og IP-adressen giver os ikke mulighed for at identificere dig som person. 

7.3 En cookie er en lille fil, som serveren afleverer på din computer, hvorefter cookie ‘en måler computerens trafik på vores hjemmeside. Hver gang, du besøger vores hjemmeside, bliver cookie ‘en opdateret og returneret til din harddisk. En cookie kan ikke identificere dig som 

person – den genkender udelukkende den cookie, den selv har lagt på din computer. Det er muligt at indstille sin internetbrowser til at blokere for cookies. Dette kan du også gøre med cookies fra os, og vi betinger ikke din brug af vores hjemmeside af, at du accepterer cookies. Der kan imidlertid være visse dele af eller funktioner på hjemmesiden, som ikke kan benyttes, hvis du deaktiverer cookiefunktionen. 

8 Links til andre internetsider 

8.1 Vi kan ikke påtage os ansvar for lovligheden af indhold på og administration af de internetsider, der linkes til fra vores hjemmeside. Men vi ønsker, at det skal være trygt at færdes både på vores hjemmeside og andre dele af internettet. Hvis du opdager, at de internetsider, vi linker til, har et ulovligt eller krænkende indhold, vil vi derfor være taknemmelige for at høre fra dig. Du kan kontakte os på info@nilensjord.dk ;

9 Ophavsretlig beskyttelse 

9.1 Alt, hvad du ser eller læser på dette website, er beskyttet af ophavsret, medmindre andet er angivet. Indholdet på websitet må kun bruges i henhold til disse vilkår og betingelser samt gældende lov om ophavsret. 

9.2 Kosmolet A/S er ikke ansvarlig for indholdet på eller tilgængeligheden af websites, som vores website linker eller henviser til. Dette gør sig også gældende for annoncer m.v. 

9.3 Billeder, video og tekst bruges med tilladelse eller tilhører Kosmolet A/S. Du må ikke bruge eller kopiere dette indhold medmindre andet fremgår. 

9.4 Der må citeres fra websitet, hvis dette sker i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser om god skik. 

10 Ansvarsfraskrivelse 

10.1 På vores hjemmeside kan der være stillet eksekverbare hjælpeprogrammer som for eksempel ActiveX eller JavaScript til din rådighed. Vi kan ikke gøres ansvarlige for eventuelle fejl eller mangler ved disse programmer, eller for skader, der direkte eller indirekte måtte følge af din brug af disse programmer på vores hjemmeside. 

10.2 Ligeledes kan vi ikke gøres ansvarlige for nogen art af tab, der knytter sig til din brug af indholdet på vores hjemmeside. Denne ansvarsfraskrivelse omfatter direkte såvel som indirekte tab, herunder tab som følge af driftsforstyrrelser og lignende. 

10.3 Der tages forbehold for fejl, mangler samt pris- og datoændringer. 

10.4 Vi forbeholder os ret til at ændre ovenstående retningslinjer for brug af denne hjemmeside. Eventuelle ændringer i retningslinjerne vil fremgå af hjemmesiden. 

11 Kontaktoplysninger 

Såfremt du har spørgsmål eller bemærkninger, kan du rette henvendelse til os via vores e-mail info@nilensjord.dk.

Vi anvender cookies:

For at få vores website til at fungere bedst muligt lægger vi sommetider små datafiler, såkaldte cookies, på din computer. Det gør de fleste store websites.

Hvad er cookies?
En cookie er en lille tekstfil, som et website gemmer på din computer eller dit mobiludstyr, når du besøger sitet. På den måde kan websitet huske dine handlinger og indstillinger (såsom login, sprog, skriftstørrelse og andre indstillinger for visning) i en vis periode, så du ikke behøver at foretage indstillingerne, hver gang du går ind på sitet eller bevæger dig fra én side til en anden.

Sådan sletter eller blokerer du for cookies

Google Analytics
Websitet bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.

Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Kontakt vedr. personoplysninger
/ Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Kosmolet A/S, skal du rette henvendelse på info@kosmolet.dk eller telefon 4495 8000. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

Fortrydelsesret:

Kosmolet A/S yder 14 dages fortrydelsesret, gældende fra den dag du modtager varerne ifølge lovgivningen om fjernsalg. Hvis du har købt en vare hos Kosmolet A/S, har du ret til at fortryde købet. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag du har modtaget din vare. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular (download her) og sende den med retur. Den finder du medsendt din ordrebekræftelse eller HER.

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen. Du skal også give os tydelig meddelelse om dette. Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter den dato, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du kan sende varen retur med Post Danmark til nedenstående adresse. Det er ikke muligt at indlevere returvaren personligt.

Returfragten afholdes af køber. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering

Returadresse:

Kosmolet A/S
Hvedemarken 12
DK - 3520 Farum

Kosmolet A/S modtager ikke pakker på efterkrav.

Varens stand, når du sender den retur:

Du hæfter kun for en eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord - du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik.

Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.

For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.

Bortfald af fortrydelsesretten

Ved levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, bortfalder fortrydelsesretten hvis forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Tilbagebetaling af købsbeløbet:

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Klageadgang:

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til info@kosmolet.dk eller på telefon 4495 8000. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Konkurrence- og forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, telefon 4171 5000.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@nilensjord.dk.

 

Gældende regler for kontokunder:

Salgs- og leveringsbetingelser:

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Kosmolet A/S. Alle kontrakter indgås på dansk.

Betalingsbetingelser:

Som aftalt ved indgåelse af forhandling.

Priser:

Alle oplyste priser er eksl. moms.

Reklamation:

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Kosmolet A/S skal påberåbes ved modtagelse af ordren.

Ved reklamation kontakt venligst:

Kosmolet A/S / Kundeservice
Tel: 4495 8000
Mail: info@nilensjord.dk